درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 • مشخصات متقاضی حقیقی

 • آدرس محل سکونت

 • مشخصات متقاضی حقوقی

 • جدا کننده بخش

 • مشخصات محل مورد نظر احداث نمایندگی

 • موقعیت محل مورد تقاضا از نظر دسترسی

 • میزان تردد :

 • موقعیت جغرافیایی ملک

 • موقعیت مشاغل همجوار

 • وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا

 • درصورتیکه کاربری ترکیبی است با ذکر متراژ هریک ذکر شود

 • امکانات محل مورد تقاضا

 • امکانات موجود تعمیرگاهی محل مورد تقاضا

 • توجه فرمائید درصورت وجود جایگاههای فوق الذکر، منظور فقط فضا نیست و میبایست حداقل امکاناتی متناسب با آن جایگاه هم اکنون در محل وجود داشته باشد.
 • امکانات موجود نمایشگاهی محل مورد تقاضا

 • امکانات موجود فروشگاه قطعه محل مورد تقاضا

 • امکانات ستادی محل مورد تقاضا

 • تجهیزات ایمنی ملک

 • وثیقه سپاری

 • پرسنل فعلی محل مورد تقاضا

 • (بغیر از ارزش ملک یا اجاره آن، بعبارتی این سرمایه گذاری جهت بازسازی، استاندارد سازی، تجهیز، خرید قطعات، خرید خودرو و بهره برداری از محل است)
 • تعداد خودروهای سواری مرسدس بنز در شهر و استان مورد تقاضا:

 • درصورت امکان تعداد خودروها به تفکیک مدل و کلاس مشخص گردد:

 • *مشخص نمودن تعداد صحیح خودروها در تصمیم گیریهای این شرکت جهت توجیه اقتصادی و اعطای نمایندگی تاثیر بسزایی دارد*
 • ضمن مطالعه و اطلاع کامل از مفاد دستورالعمل و ضوابط اعطای نمایندگی ستاره ایران و مقررات مرتبط، بدینوسیله تقاضای دریافت نمایندگی خود را ارائه و صحت تمامی مطالب فوق را تایید مینمایم.