خط مشی کیفیت

شرکت  تولیدی-خدماتی تجارت ستاره ایران  بعنوان معتبرترین مرکز ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش خودرو با رعایت اصول حرفه ای با رویکرد توجه به الزامات تخصصی شرکای تجاری  خود در نظر دارد با ارتقاء سطح تخصصی و مهارتی خود نسبت به ارائه خدماتی با کیفیت بالا و همسو با نیاز مشتریان موجبات وفاداری ایشان را فراهم نماید. این شرکت به منظور پیاده سازی اهداف ذکر شده و بهبود مستمر در فرآیندهای سازمان ، سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ISO9001/2008 , ISO10002/2004, ISO10004/2010    را مستقر و دستیابی به  اهداف ذیل را سرلوحه کار خود قرار می دهد:

  1. توسعه زیر ساختهای لازم به منظور دستیابی به استانداردهای مطلوب و مورد تایید شرکای تجاری خود
  2. استفاده از تکنولوژی و دانش فنی و بهبود مستمر کیفی و کمی در فرآیندهای عملیاتی شرکت و همچنین توسعه و ارتقاء عملکردی در زمینه های مختلف فعالیتهای شرکت به منظور ارائه خدمات مناسبتر به مشتریان.
  3. جلب رضایت ذینفعان شامل مشتریان، کارکنان ، تامین کنندگان و ارتقاء شاخصهای مد نظر ایشان.
  4. ارتقاء دانش و مهارت نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی

کلیه کارکنان این شرکت متعهد میگردند در محیطی مبتنی بر فلسفه کار جمعی ، توام با انضباط سازمانی با رویکرد توجه به بازخوردهای مشتریان و کارکنان و سایر طرف های ذینفع نسبت به دستیابی به اهداف تعیین شده اهتمام ورزند.

مدیریت سازمان نیز درک ، اجرا، حفظ و تداوم سیستم مدیریت کیفیت را بعنوان وظیفه سازمانی خود تلقی نموده و خود را متعهد به بازنگری سالانه خط مشی و اهداف شرکت می‌نماید .