گارانتی خودروهای کار کرده

ارائه خدمات ارزیابی و فروش گارانتی به خودروهای کارکرده

هدف:

  1. ارائه خدمات ارزیابی و تعمیرات الزامی و مورد توصیه به خودروهای دست دوم سواری مرسدس بنز.
  2. ارائه ضمانت (گارانتی) یک ساله و دو ساله(بدون محدودیت کیلومتر) به خودروهای واجد شرایط، به شرط تکمیل فرآیند تعمیرات الزامی.دامنه :

کلیه خودروهای سواری مرسدس بنز از مدل ۲۰۱۳ تا کنون.

ارزیابی خودرو :

بررسی ارکان اصلی خودرو شامل حک شاسی / موتور؛ رنگ و مقایسه آنها با اطلاعات شرکت سازنده جهت تعیین اصالت خودرو همچنین بررسی اصالت کیلومترطی شده و بررسی کلی سیستم های الکترونیکی/ الکتریکی و مکانیکی با استفاده از تجهیزات تخصصی مرسدس بنز.

اعلام نتیجه :

پس از انجام ارزیابی های مذکور، نتیجه در دو سرفصل ذیل ارائه می گردد:
۱) تعمیرات الزامی و استانداردسازی شامل انجام تعمیرات و یا تعویض قطعات معیوب سیستمهای اصلی خودرو نظیر”موتور، گیربکس، تعلیق، ترمز، فرمان، سوخت رسانی، سیستمهای ایمنی فعال و غیرفعال” و جایگزینی آنها با قطعات اصلی مرسدس بنز.
۲) تعمیرات توصیه ای نظیر ترمیم و تعمیر بخش هایی از بدنه و رنگ و یا تعویض قطعات تزئینی آسیب دیده.

تبصره: مدت زمان ارزیابی ۲ روز کاری و هزینه آن ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

 

خدمات گارانتی :

پس از ارزیابی خودرو و اعلام نتیجه، در صورت تمایل مشتری محترم به انجام تعمیرات الزامی، خودرو در تعمیرگاه مرکزی پذیرش و عیوب و نقائص مطابق با استانداردهای مرسدس بنز مرتفع می شود و پس از انجام تستهای لازم و حصول اطمینان از انجام تعمیرات صحیح، به انتخاب مشتری قرارداد یکساله و یا دوساله منعقد و خودرو تحت پوشش این خدمات قرار می گیرد.

* لازم به ذکر است به این گروه از مشتریان محترم، کارت اشتراک یکساله امدادخودرو ایران بصورت رایگان اهداء می گردد.

تبصره۱: در صورت انجام تعمیرات الزامی و خرید گارانتی، هزینه تعمیرات تا سقف ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان تخفیف برای مشتری درنظر گرفته خواهد شد.

تبصره۲: خدمات گارانتی به خودروهایی که تعمیرات الزامی را انجام داده و مورد تایید بخش گارانتی قرار گرفته باشند تعلق میگیرد.

 

 

 

 

 
جدول قیمتی ارائه خدمات گارانتی یک ساله:

در صورت تمایل مالک محترم مبنی بر برخورداری از خدمات گارانتی یکساله خودرو، هزینه اعطا (منوط به عقد قرارداد) به شرح جدول ذیل می باشد:

اعتبارمبالغ از تاریخ ۹۷/۰۴/۱۶ تا اطلاع ثانوی می باشد. محدوده قیمت (ریال)
مدل خودرو محدوده کیلومتر مدل ۲۰۱۸ مدل ۲۰۱۷ مدل ۲۰۱۶ مدل ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۳
CLA,C,E-Class تا ۲۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
از ۲۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ ۷۹,۳۵۰,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ ۸۶,۲۵۰,۰۰۰ ۸۹,۷۰۰,۰۰۰
از ۴۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ ۷۹,۳۵۰,۰۰۰ ۸۷,۲۸۵,۰۰۰ ۹۱,۲۵۲,۵۰۰ ۹۵,۲۲۰,۰۰۰ ۹۹,۱۸۷,۵۰۰ ۱۰۳,۱۵۵,۰۰۰
از ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ۹۱,۲۵۲,۵۰۰ ۱۰۰,۳۷۷,۷۵۰ ۱۰۴,۹۴۰,۳۷۵ ۱۰۹,۵۰۳,۰۰۰ ۱۱۴,۰۶۵,۶۲۵ ۱۱۸,۶۲۸,۲۵۰
CLS,SL-Class تا ۲۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
از ۲۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۲۵,۰۰۰ ۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۳۷۵,۰۰۰ ۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰
از ۴۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۲۵,۰۰۰ ۱۳۰,۹۲۷,۵۰۰ ۱۳۶,۸۷۸,۷۵۰ ۱۴۲,۸۳۰,۰۰۰ ۱۴۸,۷۸۱,۲۵۰ ۱۵۴,۷۳۲,۵۰۰
از ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ۱۳۶,۸۷۸,۷۵۰ ۱۵۰,۵۶۶,۶۲۵ ۱۵۷,۴۱۰,۵۶۳ ۱۶۴,۲۵۴,۵۰۰ ۱۷۱,۰۹۸,۴۳۸ ۱۷۷,۹۴۲,۳۷۵
S-Class تا ۲۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
از ۲۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۴,۴۵۰,۰۰۰ ۱۷۱,۹۲۵,۰۰۰ ۱۷۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۶,۸۷۵,۰۰۰ ۱۹۴,۳۵۰,۰۰۰
از ۴۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ ۱۷۱,۹۲۵,۰۰۰ ۱۸۹,۱۱۷,۵۰۰ ۱۹۷,۷۱۳,۷۵۰ ۲۰۶,۳۱۰,۰۰۰ ۲۱۴,۹۰۶,۲۵۰ ۲۲۳,۵۰۲,۵۰۰
از ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ۱۹۷,۷۱۳,۷۵۰ ۲۱۷,۴۸۵,۱۲۵ ۲۲۷,۳۷۰,۸۱۳ ۲۳۷,۲۵۶,۵۰۰ ۲۴۷,۱۴۲,۱۸۸ ۲۵۷,۰۲۷,۸۷۵

تبصره : سایر مدل های مرسدس بر اساس کارشناسی بخش گارانتی در یکی از گروه های فوق قرار خواهند گرفت.

جدول قیمتی ارائه خدمات گارانتی دو ساله:

در صورت تمایل مالک محترم مبنی بر برخورداری از خدمات گارانتی دو ساله خودرو، هزینه اعطا (منوط به عقد قرارداد) به شرح جدول ذیل می باشد:

اعتبارمبالغ از تاریخ ۹۷/۰۴/۱۶ تا اطلاع ثانوی می باشد. محدوده قیمت (ریال)
مدل خودرو محدوده کیلومتر مدل ۲۰۱۸ مدل ۲۰۱۷ مدل ۲۰۱۶ مدل ۲۰۱۵ مدل ۲۰۱۴ مدل ۲۰۱۳
CLA,C,E-Class تا ۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
از ۲۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۴۰۰,۰۰۰
از ۴۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ ۱۵۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۵۷۰,۰۰۰ ۱۸۲,۵۰۵,۰۰۰ ۱۹۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱۹۸,۳۷۵,۰۰۰ ۲۰۶,۳۱۰,۰۰۰
از ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ۱۸۲,۵۰۵,۰۰۰ ۲۰۰,۷۵۵,۵۰۰ ۲۰۹,۸۸۰,۷۵۰ ۲۱۹,۰۰۶,۰۰۰ ۲۲۸,۱۳۱,۲۵۰ ۲۳۷,۲۵۶,۵۰۰
CLS,SL-Class تا ۲۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
از ۲۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۵۰,۰۰۰ ۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰ ۲۶۹,۱۰۰,۰۰۰
از ۴۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۵۰,۰۰۰ ۲۶۱,۸۵۵,۰۰۰ ۲۷۳,۷۵۷,۵۰۰ ۲۸۵,۶۶۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۶۲,۵۰۰ ۳۰۹,۴۶۵,۰۰۰
از ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ۲۷۳,۷۵۷,۵۰۰ ۳۰۱,۱۳۳,۲۵۰ ۳۱۴,۸۲۱,۱۲۵ ۳۲۸,۵۰۹,۰۰۰ ۳۴۲,۱۹۶,۸۷۵ ۳۵۵,۸۸۴,۷۵۰
S-Class تا ۲۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
از ۲۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳۸۸,۷۰۰,۰۰۰
از ۴۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ ۳۴۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳۷۸,۲۳۵,۰۰۰ ۳۹۵,۴۲۷,۵۰۰ ۴۱۲,۶۲۰,۰۰۰ ۴۲۹,۸۱۲,۵۰۰ ۴۴۷,۰۰۵,۰۰۰
از ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ۳۹۵,۴۲۷,۵۰۰ ۴۳۴,۹۷۰,۲۵۰ ۴۵۴,۷۴۱,۶۲۵ ۴۷۴,۵۱۳,۰۰۰ ۴۹۴,۲۸۴,۳۷۵ ۵۱۴,۰۵۵,۷۵۰

تبصره : سایر مدل های مرسدس بر اساس کارشناسی بخش گارانتی در یکی از گروه های فوق قرار خواهند گرفت.