چهارشنبه, 19 شهریور 1393

خرید MV Augusta توسط مرسدس AMG

احتمال می رود تا بخش مشترک مرسدس-AMG، برای خرید کمپانی موتور سازی MV Augusta که یکی از موتورسازان معتبر ایتالیایی می باشد، اقدام کند. کمپانی مرسدس که قرار بود در سال 2012 کمپانی دوکاتی را خریداری کند، علیرقم ارتباطات نزدیک با این کمپانی بولونیایی، اکنون به دنبال آن است تا دیگر کمپانی موتورسازی معتبر ایتالیایی را خریداری کند.

 

کمپانی MV Augusta در طول دو دهه گذشته بارها و بارها خرید و فروش شده است: در سال 1999 به شرکت Cagvia، در سال 2004 به کمپانی مادر لوتوس-پروتون، در سال 2005 به یک شرکت مالی و اعتباری، در سال 2008 به کمپانی هارلی دیویدسون و در نهایت در سال 2010 به Claudio Castiglione.