تاییدیه های بین المللی رنگ را جدی بگیرید
۱۳۹۶-۰۶-۲۲

 

تاییدیه های متعدد رنگ Glasurit این اطمینان را به مشتری میدهد که رنگ خودروی آن ها تحت آزمایش های زیادی قرار گرفته است و در شرایط مختلف کیفیت خود را حفظ میکند.
همچنین فراموش نکنید که مراجعه به تعمیرگاه معتبر در این بین اهمیت زیادی دارد.
مسلما استفاده از برندی تایید شده توسط تعمیرگاه های معتبر امری بدیهی است و تعمیرگاه های با کیفیت به سراغ برندهای معتبر رنگ میروند.