ترکیب برق و هیدروژن در مدل EQ Power: GLC F-CELL
۱۳۹۶-۰۶-۲۲

مرسدس بنز با ترکیب برق و هیدروژن در مدل
‏ EQ Power: GLC F-CELL
این خودرو را در مرحله پیش تولید، به عنوان اولین خودروی الکتریکی جهان با نیروی باتری/سوخت سلولی معرفی کرد