طراحی سامانه‌ی تولیدِ دایملر برای آینده
۱۳۹۷-۱۱-۰۸

هیئت مدیره و هیئت نظارت شرکت  Daimler AG (دایملر)، ساختار جدید این شرکت را تصویب کردند. بررسی‌ها و مطالعات لازم در خصوص ساختارِ سازمان‌ یافته‌ی مالیاتی کشورهای مختلف جهان، ارزیابی‌ها کلی از پیامدهای اجرای برنامه‌های دایملر، در کشورهایی که شرکای تجاری دایملر در آنها فعالیت می کنند.  نخستین اقدامات پیشگیرانه برای تبدیلِ خودروهای درحال تولیدِ فعلی و وَن‌ها، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها به شرکت های قانونی مستقل، در پاییز سال ۲۰۱۷ آغاز شد. برای دستیابی به بهترین نتیجه در این زمینه، جامع ترین دقت ممکن در تاریخ ۱۳۰ ساله شرکت دایملر به عمل آمد. بر اساس ساختار جدید ، دایملر می کوشد با آزادی عمل بیشتر و ایجاد کارآفرینی بیشتر برای شرکای خود، ضمن توانمندسازی و نزدیکتر کردن آنها به بازارهای جهانی، از حداکثر توانایی و امکانات شرکای تجاری خود با سرعت عمل و راحتی بیشتری استفاده کند.

پس از تصویب هیئت مدیره و هیئت نظارتِ شرکت دایملر، این شرکت می‌تواند به سوی مرحله‌ی بعدی فعالیت‌های خود که آن را «پروژه آینده» می‌نامد، حرکت کند. مرحله‌های اجراییِ این برنامه، بر اساس معیارهای تجاری و فنی روشن در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ انجام می‌شود. موضوع‌های تصویب شده در گام بعدی برای اجرایی شدن، نیازمند تصویب نهایی سهام‌داران است. ساختار جدید برای تصویب توسط سهام‌داران، در نشست عمومی سالیانه‌ی شرکت «دایملر  AG» در سال ۲۰۱۹ ارائه می‌شود.