معرفی خودروهای هیبریدی در نمایشگاه IAA
۱۳۹۶-۰۶-۲۲

خودروهای مرسدس بنز در نمایشگاه بین المللی موتورهای فرانکفورت (IAA): بازنگری در پویایی خودروها – از رانندگی در خودروی هیبریدی فرمول ۱ تا فناوری سوخت سلولی