نمایی از غرفه Mercedes AMG در نمایشگاه IAA 2017
۱۳۹۶-۰۷-۰۳

ورود بازدیدکنندگان در ششمین روز برگزاری نمایشگاه جهانی IAA و نمایش قدرت در غرفه Mercedes AMG