پیام تسلیت
۱۳۹۶-۱۱-۰۴

جناب آقای عابدینی
نماینده محترم شرکت ستاره ایران
فقدان برادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

پیام تسلیت