ایمنی مرسدس بنز کلاس A
  • ایمنی

  • سیستم هایی که امنیت شما را تضمین می‌کند.
  • در مرسدس بنز، امنیت مسافران شما، خودتان و سایر افراد در جاده از بالاترین اولویتهای ما است. این اولویت، رکورد ایمنی نمونه ما، و رتبه بندی بالای NCAP اروپا را توضیح می دهد.

کلاس A با مجموعه‌ای از سیستم های ایمنی، و دستیاران الکترونیکی، از جمله سیستمADAPTIVE BRAKE ASSIST  یا کمک ترمز تطبیقی، و سیستم رادار هشدار مبتنی بر برخورد تکمیل شده است.

برای اطمینان خاطر بیشتر، ۹ کیسه هوا در داخل کابین با حداکثر محافظت برای شما و مسافرانتان تعبیه شده است. علاوه بر این قابلیت،  کاپوت فعال یا Active bonnet نیز سیستم دیگری است که ایمنی عابر پیاده را بالا برده و خطر را قبل از برخورد تشخیص داده، همچنین کاپوت را تا فاصله ۶۵ میلیمتری قبل از اصابت بیرون میفرستد. این قابلیت‌ها نمایانگر دسترسی مرسدس بنز به رکوردی درخشان در ایمنی می‌باشد.