ایمنی مرسدس بنز کلاس C

این سیستم با آنالیز کردن رانندگی شما، مطمئن می­شود تا زمانی را برای استراحت اختصاص داده باشید.

سیستم ATTENTION ASSIST یا دستیار هشدار، نحوه­ی رانندگی شما را کنترل کرده و اگر نشانه­های معمول خستگی و عدم توجه را تشخیص دهد، به راننده به صورت دیداری و صوتی هشدار می­دهد.

تجهیزات استاندارد

در یک موقعیت خطرناک رانندگی، ممکن است هر ثانیه اهمیت داشته باشد. در زمان­ تصادف، چه تلفن همراه داشته باشید چه نداشته باشید، سیستم تماس اضطراری مرسدس بنز فعال شده و کمک می­کند تا تیم امداد هرچه سریع تر به صحنه تصادف برسند.

تجهیزات استاندارد