راحتی مرسدس بنز کلاس Citan

پارتیشن‌بندی‌های مختلف، صندلی تاشو برای کمک راننده و امکان انتخاب برای درها و پنجره‌ها تنها بخشی از گزینه‌های سفارشی است که خریداران Citan در اختیار دارند. تجهیزات همراه عبارتند از سبدهای مخصوص بار و سینی‌هایی که به طور ویژه برای قسمت بار این خودرو طراحی شده‌اند. خریداران می‌‌‌توانند در صورت نیاز، ترکیب‌های مختلفی از این تجهیزات را انتخاب کنند.