ویژگی مدل ها

  • طراحی

CLS برپایه طرح پیشتازانه ۴ در کوپه همانند اجداد خودش ساخته شده‌است، درحالیکه هویتی کاملا جدید یافته‌است. ظاهر ورزشی و سبک عضلانی و برجسته آن، مرسدس بنز را برای طراحی آینده، مصطلح می‌سازد.

 

  • تکنولوژی

سیستم هوشمند نوری LED چند پرتویی با کمک نور پرتو بلند تطبیقی به‌طور استاندارد، به‌همراه بسته دستیار رانندگی اختیاری که شامل DISTRONIC PLUS با دستیار فرمان‌پذیری و ویژگی‌های هدایتی Stop&Go می‌شود.