ایمنی مرسدس بنز کلاس E

در کوپه کلاسE  ویژگیهای فناوری، طوری طراحی شده که امنیت و آرامش ذهن راننده را به حداکثر می رساند.

این خدمات عبارتند از: دستیار ترمز خودکار فعال که به طور مداوم جاده را اسکن کرده و خطرات بالقوه را هشدار می دهد: چه خودرو جلویی سرعت خود را ناخودآگاه کم کند و چه یک عابر پیاده وارد جاده شود. همچنین این سیستم شما را از یک ترمز حداکثری مطلوب، زمانی که به آن نیاز دارید مطمئن می کند و حتی در شرایط اضطراری، ترمز مستقل نیز مداخله می‌کند.

از دیگر ویژگیهای سیستم ایمنی می‌توان به ATTENTION ASSIST اشاره کرد که بر رفتار راننده نظارت می کند و در صورت ثبت شدن نشانه هایی از خستگی به شما هشدار می‌دهد که در صورت لزوم استراحت کنید.