تکنولوژی مرسدس بنز کلاس E

برای کمک به ایجاد سفری آرامش بخش و عاری از استرس، تکنولوژی مورد استفاده شامل سیستم پارک خودکار با سنسورهای جلویی و عقبی PARKTRONIC در این خودرو تعبیه شده است. این سیستم هوشمند نه تنها فضاهای مناسب پارک را شناسایی می کند بلکه کلاس E کوپه شما را به داخل آن هدایت می کند.

دستیار با ارزش Parking Pilot (هدایت کننده پارک)، در هنگام پارک در خیابان های شهر با فضاهای محدود به کمک شما می‌آید و در این بین شما می‌توانید به صندلی خود تکیه داده و منتظر پارک خودکار خودروی خود شوید. همچنین برای ایمنی بیشتر زمانی که بیش از حد به موانع نزدیک شوید با هشدارهای صوتی مواجه می‌شوید در صورتیکه دوربین پشتی نیز به شما دیدی واضح از نمای پشت خودرو می دهد.

کلاس E کوپه نیز با سیستم مسیریابی Garmin® MAP PILOT همراه بوده، که شامل نماهای سه بعدی و دستیار مربوط به کوچه ها و تقاطع ها است که به انتخاب مسیر با ساده ترین شکل ممکن کمک می کند.