تکنولوژی مرسدس بنز کلاس E

شبکه‌بندی هوشمندانه

کلاس E سالن، با ارائه دارایی متشکل از تکنولوژی پیشرفته، گام بعدی در رانندگی خودکار را تعریف می‌کند.

بسته دستیار رانندگی اختیاری، در قالب دستیار تشخیص فاصله فعال DISTRONIC ظاهر می‌شود که به شما کمک می‌کند تا فاصله دلخواه از خودروی روبرویی را حفظ کنید. این سیستم حتی می‌تواند محدودیت‌های سرعتی را برپایه دوربین و اطلاعات مسیریابی تشخیص دهد و خودرو را با آن تطبیق دهد.

همچنین دستیار فرمان‌دهی Evasive Steering Assist (همچنین به‌همراه بسته دستیار رانندگی)، که به شما در کنترل خودرو در خلال مانورهای خطرناک کمک می‌کند، مانند انحراف از مسیر برای عدم برخورد با عابرین.

دیگر نوآوری‌ها شامل سیستم حساس به ضربه Pre-Safe ® Impulse Side می‌شود که می‌تواند سرنشینان جلو را برای ضربه‌های جانبی ناشی از یک نیروی ناگهانی عرضی آماده کند و ریسک صدمات را کاهش دهد.