کارایی مرسدس بنز کلاس E

در قلب E کلاس کبریولت، پنج موتور قدرتمند، بهینه شده و بسیار کارآمد قرار گرفته است.

قابلیت‌های دیزل شامل موتور E 220 d، که بصورت ترکیبی تنها ۱ گالن سوخت در ۵/۵۶ مایل مسافت مصرف می کند. E 350D در بین این سه موتور از بقیه قدرتمندتر است و در مدت زمان ۵/۶ ثانیه شتاب‌گیری را از ۰ به ۱۰۰ می‌رساند.

برای کسانی که موتور بنزینی قدرتمند می خواهندE200  موتوری است که بصورت ترکیبی تنها ۱ گالن سوخت را در ۲/۴۲ مایل مسافت مصرف می کند و E400 یک موتور خورجینی ۶ سیلندر است که می‌تواند تنها در مدت زمان ۳/۵ ثانیه شتاب‌گیری را از ۰ به ۱۰۰ برساند.