معرفی کلاس مرسدس بنز کلاس GLA

با ترکیب ظاهر قهرمانانه با فرمان‌پذیری چابک و عملکرد دینامیک، GLA جدید همان شاسی بلند فشرده‌شده‌ای است که شما منتظر آن بوده‌اید. المان‌های خارجی باز طراحی شده GLA جدید، به طرح برجسته آن می‌انجامد، درحالیکه در داخل آن از مواد با کیفیت اعلا استفاده شده‌است که تاثیرگذاری را به نهایت می‌رساند.

یکی از مدل‌های برجسته‌ی این کلاس GLA WhiteArt Edition جدید است، که مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های اضافی اختیاری برای آن موجود هستند – از سیستم مسیریابی خودکار Garmin® MAP PILOT گرفته تا دسترسی به صندوق عقب بدون دخالت دست، برای بارگیری راحت‌تر. ایمنی در این مدل بسیار برجسته است، با وجود سیستم‌های دستیار رانندگی متنوعی که در زمان راندن در جاده به جلوگیری از بروز خطر کمک می‌کنند.

ترکیبی از موتورهای قدرتمند و بهینه شامل GLA 250 4MATIC، که می‌توانند در عرض تنها ۶/۶ ثانیه شتاب‌گیری را از ۰ به ۱۰۰ برسانند، برای این مدل موجود هستند. GLA 200 d در همین شرایط مصرف سوخت را به ۳/۶۷ مایل بر گالن کاهش می‌دهد.