ایمنی مرسدس بنز کلاس GLA

سیستم ایمنی داخلی GLA شامل دستیار هشدار ATTENTION ASSIST، که به شما در هشیار ماندن پشت فرمان کمک می‌کند و سیستم دستیار ترمز فعال، که به‌طور مداوم جاده را برای یافتن خطرات احتمالی بررسی می‌کند، می‌شود. اگر این سیستم خطری جدی را تشخیص دهد، به شما هشدار می‌دهد تا ترمز کنید و نیروی ترمز را بهینه می‌کند تا به کاهش خطر تصادف کمک کند. این سیستم در صورت نیاز حتی می‌تواند با ترمز خودکار، مستقیما وارد عمل شود.

برای تامین سطح بالاتری از حفاظت، GLA همچنین بسته‌های تجهیزات اختیاری مانند بسته‌ی دستیار رانندگی را ارئه می‌دهد. این بسته، نمایانگر سیستم‌های ایمنی پیشرفته‌ای است که از خارج شدن شما از لاین خودتان به‌طور نا خود آگاه یا تعویض لاین در زمان خطرناک، جلوگیری می‌کند؛ این سیستم حتی به شما در حفظ فاصله ایمن از خودروهای جلویی نیز کمک می‌کند.