مقایسه مدل های مرسدس بنز کلاس V
مصرف سوخت شهری
میانگین مصرف سوخت: 6.6 لیتر در 100 کیلومتر میانگین مصرف سوخت: 6.5 لیتر در 100 کیلومتر میانگین مصرف سوخت: 6.6 لیتر در 100 کیلومتر
سایر ویژگی ها
میانگین انتشار آلایندهمیانگین انتشار دی‌اکسید کربن: 177 گرم بر کیلومتر
میانگین انتشار آلایندهمیانگین انتشار دی‌اکسید کربن: 171 گرم بر کیلومتر
میانگین انتشار آلایندهمیانگین انتشار دی‌اکسید کربن: 177 گرم بر کیلومتر