مقایسه مدل های مرسدس بنز کلاس X
مصرف سوخت شهری
میانگین مصرف سوخت: 7.7-7.4 لیتر در 100 کیلومتر میانگین مصرف سوخت: 7.6 لیتر در 100 کیلومتر -
سایر ویژگی ها
میانگین انتشار آلایندهمیانگین انتشار دی‌اکسید کربن: 203–192 گرم در هر کیلومتر
میانگین انتشار آلایندهمیانگین انتشار دی‌اکسید کربن: 199–195 گرم در هر کیلومتر
-