معرفی کلاس مرسدس بنز کلاس X

نخستین وانت از سازنده‌ای محشر!

طرح مفهومی X Class تا تولید نهایی راه زیادی را نپیموده است. X Class جدید، یک خودروی تنومند و مناسب برای زمین‌های سخت و ناهموار است. تمام قدرتی را که از یک وانت میان‌رده انتظار دارید با ایمنی، سواری فوق‌العاده، راحتی و شخصیت ویژه مرسدس بنز در هم می‌آمیزد.