مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

پس از توافق هسته ای صورت گرفته بین ایران و 1+5 در وین و کم رنگ شدن تحریم های بین المللی علیه کشورمان، هیئت ها و گروه های مختلفی از کشورهای اروپایی برای آغاز دوباره همکاری ها به تهران سفر کرده و می کنند. در راستای این سفرها نیز به تازگی گروهی از مسئولان شرکت …

مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند ادامه »