سالن جدید پذیرش تعمیرگاه مرکزی ستاره ایران افتتاح شد

سالن جدید پذیرش تعمیرگاه مرکزی ستاره ایران افتتاح شد

به تازگی و در راستای خط مشی مدیرعامل محترم مبنی بر ارج نهادن به خدمات پس از فروش و ارائه بهتر خدمات پاره ای از تغییرات در بخش پذیرش تعمیرگاه مرکزی صورت گرفت. از تغییرات صورت گرفته میتوان به افزایش فضای محیطی و تغییر گسترده دکوراسیون این قسمت اشاره کرد. ایجاد فضایی مناسب و ارام …

سالن جدید پذیرش تعمیرگاه مرکزی ستاره ایران افتتاح شد ادامه »