انتصاب مدیر عامل جدید شرکت ستاره ایران

انتصاب مدیر عامل جدید شرکت ستاره ایران

مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت ستاره ایران جناب آقای دکتر سید حمید ادبی با حضور مدیران گروه صنعتی ایران خودرو و اعضای هیات مدیره شرکت ستاره ایران برگزار گردید. دکتر سید حمید ادبی، یکی از مدیران با سابقه در گروه صنعتی ایران خودرو است که تجربه حضور در سمت هایی نظیر: رئیس هیات مدیره ایساکو، …

انتصاب مدیر عامل جدید شرکت ستاره ایران ادامه »