لیست نمایندگی های ستاره ایران

عنوان توضیحات تلفن
تعمیرگاه مرکزی شماره 1
(کد نمایندگی : 2100)
تهران - کیلومتر 8 جاده مخصوص - روبروی تام ایرانخودرو

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز ) *امداد دارد*
تلفن : 021-41716

فکس : 021-44515732
پرشین ستاره آریا
(کد نمایندگی : 2104)
تهران - سه راه ضرابخانه- ابتدای پاسداران- روبروی مخابرات- پلاک 98

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 021-22840208

فکس : 021-22891664
حاشیه خزر
(کد نمایندگی : 1501)
مازندران - ساری - کیلومتر 5 جاده نکاء

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 011-33434446

فکس : 011-33434472
هستعلی
(کد نمایندگی : 3501)
یزد - بلوار شهید صدوقی- جنب بانک سپه

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 035-37260777

فکس : 035-37243591
دلیلی
(کد نمایندگی : 3401)
کرمان - بلوار صدوقی- بین هزار و یکشب جنوبی و بلوار فارابی

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 034-32466620

فکس : 034-32451340
امیرعابدینی
(کد نمایندگی : 4101)
تبریز - کیلومتر 16 جاده تهران

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 041-36300467

فکس : 041-36300130
گروه وسام موتور
(کد نمایندگی : 7101)
شیراز - بلوار امیرکبیر- خیابان فاخته 2

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 0713-8425152

فکس : 0713-8227952
کریمی
(کد نمایندگی : 3102)
اصفهان - خیابان امام خمینی- شاپور جدید- شهرک نمایشگاه- فاز 1

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 031-33880820
الیاسی
(کد نمایندگی : 5102)
مشهد - ابتدای جاده طرقبه- بلوار سردار خطیب

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 051-35510600

فکس : 051-35510602
خورشیدی
(کد نمایندگی : 1101)
مازندران - بابل - بلوار ولیعصر- نبش گلستان 11

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 011-32375151

فکس : 011-32375152
یوسفی - قلعه خندانی
(کد نمایندگی : 2602)
استان البرز - کرج - 45 متری گلشهر - ابتدای بلوار هوشیار

ساعت کاری : 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

خودروهای تحت پوشش : تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد*
تلفن : 0263-4679453

فکس : 0263-4679456