شرکت ستاره ایران

نماینده رسمی مرسدس بنز در ایران

نوع بدنه: هچ بک

A-Class Hatchback

چابک و سریع، مثل همیشه هرچند که A Class کلاس نسبتا جدیدی در خانوادهی مرسدس بنز بهشمار میآید، اما پختگی و تجربه ی مرسدس بنز در آن نمایان است. A Class تعریف جدیدی از خودروهای لوکس کامپکت ارائه کرده است. وجود MBUX یا همان Mercedes Benz User Experience امکانات و قابلیتهایی به این خودرو داده …

A-Class Hatchback ادامه »

B-Class

معرفی ترکیب طراحی چشمگیر با عملکردی استثنایی، ایمنی، و بهره وری، B کلاس را به یک مجموعه جمعوجور تبدیل کرده است. پیشرفتهای ظاهری در طراحی، شامل بخش جلویی دینامیک با لولههای ورودی هوای بزرگتر و تغییر چراغهای جلویی همراه است. در فضای داخلی، نمای جدیدی از چرم تودوزی شده روی فرمان، و روکش چرم ARTICO …

B-Class ادامه »