X-Class

نخستین پیکاپ از سازنده‌ای محشر تقاضا برای وانتهایی که ویژگیها و راحتی یک خودروی سواری را داشته باشند، در حال افزایش است. ضمناً تعداد افرادی که اینگونه خودروها را برای استفاده شخصی میخواهند، روز به روز بیشتر میشود. مرسدس بنز به عنوان یکی از بهترین خودروسازان اروپایی، با اتکا به تجربیات قبلی خود در زمینه …

X-Class ادامه »