تلفن تماس 02141716
فکس 88450080 021
خدمات پس از فروش – واحد امداد داخلی 356
آدرس پست الکترونیک info@setarehiran.com
ساعات مراجعه شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح لغایت 17
آدرس تهران ، خیابان مطهری ، نبش یوسفیان ، پلاک 48

تلفن تماس 44515700 021 - 02141716
تلفن مستقیم ارتباط با مشتربان 44522655 021
فکس 44515732 021
خدمات پس از فروش – واحد امداد داخلی 356
آدرس پست الکترونیک service@setarehiran.com
ساعات مراجعه 8 شنبه تا چهارشنبه : صبح لغایت 17 پنج شنبه : 8 صبح لغایت 14
آدرس کیلومتر 8 جاده مخصوص (لشگری)، مقابل تام ایران خودرو، شماره 82