اپلیکیشن جدید (EQ Ready App) برای مرسدس

۰۵ اسفند, ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۵

با استفاده از اپلیکیشن جدید (EQ Ready App) امکاناتی نظیر هدایت خودرو توسط این برنامه، ارزیابی جزئیات دقیق سفر و حتی بررسی و انتخاب خودروی مناسب برای شما توسط این اپلیکیشن را در اختیار خواهید داشت

اپلیکیشن جدید (EQ Ready App) برای مرسدس

اپلیکیشن جدید (EQ Ready App) برای مرسدس

اپلیکیشن جدید (EQ Ready App) برای مرسدس

 

اپلیکیشن جدید (EQ Ready App) برای مرسدس