روز آخر نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

۲۷ مهر, ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۰

روز آخر نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

روزهای جمعه هر نمایشگاهی، با افزایش حجم تعداد بازدید کنندگان و علاقمندان به اتومبیل روبرو است. نمایشگاه تبریز نیز از این قاعده مستثنی نبود.
در این روز، علاقمندان به مدل E 250 غالبا حول مشخصات فنی و امکانات این مدل سئوال می کردند. کارشناسان نیز در این ارتباط به آنها پاسخ می دادند و به تبادل نظر در این امر می پرداختند.

 

روز آخر نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

روز آخر نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

روز آخر نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

روز آخر نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

روز آخر نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

آقای دانش پژوه در حال توضیح امکانات مدل E 250 به یکی از بازدیدکنندگان

 

روز آخر نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

تصویر بالا : آقای سامان در حال توضیح امکانات مدل E250 به یکی از بازدیدکنندگان

 

روز آخر نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴