ساعت هوشمند Mercedes-Benz vívoactive® 3

۱۳ مهر, ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۷

با اتصال این ساعت  به اتومبیل ، باعث تقویت نشاط در پشت فرمان و  افزایش رفاه می شود. آیا یک وسیله نقلیه می تواند تشخیص دهد که   قلب راننده خود چه احساسی دارد  و به طور خودکار احساس رانندگی خود را هنگام رانندگی بهبود  بخشد؟ با ساعت هوشمند مچی vívoactive® 3  از مرسدس بنز با همکاری Garmin® و برنامه مربی جدید ENERGIZING ، یک ویژگی سلامتی جدایی ناپذیر با چنین سطح راحتی هوشمند درآخرین نسل های CLA و GLE ، اکنون قابل دستیابی است. از طریق برنامه مرسدس من Mercedes ME ، برنامه ساعت هوشمند داده های مهم و قابل توجه استفاده کننده را به وسیله نقلیه منتقل می کند. از این طریق یک الگوریتم سطح استرس کاربر را به دست می آ ید و برنامه مناسب ENERGIZING (Comfort) در داخل اتومبیل را توصیه می کند ، ضمن اینکه پارامترهای دیگری را نیز در نظر می گیرد. هنگامی که راننده توصیه را قبول می کند ، حال و هوای فضای داخلی بهینه و با نیازهای خود سازگار می شود. نه تنها در خودرو بلکه در زندگی روزمره ، مرسدس بنز vívoactive 3 یک همراه قابل اعتماد و شیک برای سلامتی و نشاط بیشتر است.