پنجاه سال تحقیق در مورد تصادفات مرسدس بنز

۱۱ آبان, ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰

امسال پنجاه سال است که، کارشناسان تصادفات جدی مرسدس بنز مربوط به خودروهای سواری فعلی را بررسی کرده اند. بینش تحقیقات تصادف مرسدس بنز در بهسازی و طراحی مدلهای کنونی و جدید است.

درست در ماه سپتامبر، مرسدس بنز سالگرد فعالیت شصت ساله آزمایش تصادف در زمینه ایمنی را جشن گرفت. اولین آزمایش تصادف در تاریخ 10 سپتامبر 1959 انجام شد. یک دستگاه خودروی آزمایشی با جلو به حالت مانع محکم برخورد کرد. دوران جدیدی در زمینه تحقیقات ایمنی آغاز شد.زیرا از آن زمان تاکنون می توان رفتار تصادف وسایل نقلیه و سرنشینان را با جزئیات بیشتری براساس خودروهای تست و ساختگی آزمایش کرد. آزمایش تصادفات بر اساس واقعیت طراحی شده است. تحقیقات تصادفات مرسدس بنز، که امسال نیز سالگرد قابل توجهی را جشن می گیرد، مستقیماً با حوادث واقعی زندگی سروکار دارد.