دنیای رنگ با تصاویر تقویم مرسدس بنز 2019

۰۹ آذر, ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱

در سایت مرسدس بنز از ابتدا سال 2019 ، پس از سپری شدن هر ماه تصویر رنگی زیبایی از اتومبیل های سواری قرار داده می شد که هم اکنون با ورود به ماه دسامبر سال 2019 تصاویر تقویم کامل شده است. این مجموعه تصاویر فقط به یک نوع تصویر محدود نمی شود و تصاویر در اندازه های مختلف جهت استفاده در دستگاه های مختلف مهیا شده است. تمامی تصاویر توسط این لینک قابل دسترسی است. 

https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/passenger-cars/passenger-cars-art-calendar-2019/