مرکز نوآوری مرسدس بنز

۲۳ مرداد, ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۹

 

ایجاد مرکز نوآوری از اردیبهشت 1400 -Innovation Center

این مرکز بابهره گیری از دانشو فناوری های کلاس جهانی و با نیروی انسانی فوق متخصص ، امکانات و تجهیزات، فعالیت خود را از اردیبهشت 1400 آغاز نموده است.

ارتقاء فرآیند و روش های خدمات پس از فروش

ایجاد رضایتمندی مشتریان با استفاده از سیستم های نوین

تربیت نیروی انسانی در سطح استانداردهای کمپانی مرسدس بنز آلمان

بومی سازی سیستم های کمکی رانندگی از قبیل: دید در شب (Night View Assist ) / سیستم پیش ایمنی ترمز ( Pre-Safe Brake ) / سیستم توقف اضطراری ( Stop Emergency Assist ) / سیستم کمک فنر هوشمند ( Magic Body Control )