مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

۱۷ مهر, ۱۳۹۴ - ۰۱:۰۰

مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

پس از توافق هسته ای صورت گرفته بین ایران و 1+5 در وین و کم رنگ شدن تحریم های بین المللی علیه کشورمان، هیئت ها و گروه های مختلفی از کشورهای اروپایی برای آغاز دوباره همکاری ها به تهران سفر کرده و می کنند. در راستای این سفرها نیز به تازگی گروهی از مسئولان شرکت DAIMLER AG برای آغاز مجدد همکاری عازم تهران شدند. در این سفر، وضعیت موجود و چگونگی ارائه خدمات پس از فروش اتومبیل های سواری مرسدس – بنز در ایران توسط شرکت ستاره ایران و همچنین وضعیت استانداردهای موجود در ارتباط با برند و برنامه ریزی مجدد همکاری درآینده نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. ضمنا علاوه بر دفتر مرکزی، مرکز خدمات پس از فروش واقع در کیلومتر 8 جاده مخصوص (شهید لشگری) و نمایندگی پرشین ستاره آریا (جوادی) نیز مورد بازدید قرار گرفت. ماموریت فوق نشانگر افقی روشن در آغاز موثر همکاری دو شرکت درآینده نزدیک بوده و نوید حضور کلاس های مختلف اتومبیل های سواری برند مرسدس – بنز را در بازار ایران و از طریق شرکت ستاره ایران می دهد.

مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

بازدید از فرایند پذیرش تا ترخیص

مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

بررسی فرایند CRM

مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

بررسی فرایند زنجیره تامین قطعات

مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

بازدید از نمایندگی پرشین ستاره آریا (جوادی)

مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

بازدید از نمایشگاه موقت در تعمیرگاه مرکزی

مدیران شرکت DAIMLER AG از شرکت ستاره ایران بازدید کردند

بازدید ازبرج میلاد و پذیرایی شام