سرویس های دوره ای

خیر با توجه به کیفیت پایین سوخت کشور و تاثیر مستقیم سوخت در کارکرد روغن موتور توصیه می شود همیشه زودتر از موعد مقرر اقدام به سرویس تعویض روغن گردد.

خیر معمولا سرویس روغن گیربکس در هر 60000 کیلومتر و یا هر 4 سال یک بار انجام می گردد.

روغن هیرولیک معمولا در هر سرویس، بازدید و در صورت نیاز مقدار آن تصحیح می گردد و نیاز به تعویض کلی نمی باشد.

روغن ترمز نیز هر 2 سال نیاز به تعویض دارد

میزان باد لاستیک ها (با سایز استاندارد) در داخل درب باک بنزین با یک برچسب قابل شناسایی می باشد.