درخواست نمایندگی

مشخصات متقاضی حقیقی

آدرس محل سکونت

مشخصات متقاضی حقوقی

جدا کننده بخش
نوع فعالیت نام فعالیت و آدرس مدت زمان

مشخصات محل مورد نظر احداث نمایندگی

موقعیت محل مورد تقاضا از نظر دسترسی

میزان تردد

موقعیت جغرافیایی ملک

موقعیت مشاغل همجوار

وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا

درصورتیکه کاربری ترکیبی است با ذکر متراژ هریک ذکر شود

امکانات محل مورد تقاضا

امکانات موجود تعمیرگاهی محل مورد تقاضا
توجه فرمائید درصورت وجود جایگاههای فوق الذکر، منظور فقط فضا نیست و میبایست حداقل امکاناتی متناسب با آن جایگاه هم اکنون در محل وجود داشته باشد.

امکانات موجود نمایشگاهی محل مورد تقاضا

امکانات موجود فروشگاه قطعه محل مورد تقاضا

امکانات ستادی محل مورد تقاضا

تجهیزات ایمنی ملک

وثیقه سپاری

پرسنل فعلی محل مورد تقاضا
(بغیر از ارزش ملک یا اجاره آن، بعبارتی این سرمایه گذاری جهت بازسازی، استاندارد سازی، تجهیز، خرید قطعات، خرید خودرو و بهره برداری از محل است)

تعداد خودروهای سواری مرسدس بنز در شهر و استان مورد تقاضا:

درصورت امکان تعداد خودروها به تفکیک مدل و کلاس مشخص گردد:
کلاس مدل
*مشخص نمودن تعداد صحیح خودروها در تصمیم گیریهای این شرکت جهت توجیه اقتصادی و اعطای نمایندگی تاثیر بسزایی دارد
ضمن مطالعه و اطلاع کامل از مفاد دستورالعمل و ضوابط اعطای نمایندگی ستاره ایران و مقررات مرتبط، بدینوسیله تقاضای دریافت نمایندگی خود را ارائه و صحت تمامی مطالب فوق را تایید مینمایم.