شرکت ستاره ایران

نماینده رسمی مرسدس بنز در ایران

نماینده رسمی مرسدس بنز در ایران

کریمی

اصفهان

کد نمایندگی: 3102

آدرس : اصفهان - خیابان امام خمینی- شاپور جدید- شهرک نمایشگاه- فاز 1

ساعت کاری :‌ در حال احداث

خودروهای تحت پوشش :‌ تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز *امداد دارد* (گرید ستاره C رتبه ISQI ندارد)

تــلفن :‌ 33880820 031