شرکت ستاره ایران

نماینده رسمی مرسدس بنز در ایران

مهربخش

رشت

کد نمایندگی: 1301

آدرس : ابتدای جاده رشت انزلی روبری باشگاه حلال احمر

ساعت کاری :‌ در حال احداث

خودروهای تحت پوشش :‌ تمامی خودرو های سواری مرسدس بنز

تــلفن :‌ 34206-013