مرکز نوآوری مرسدس بنز

مرکز نوآوری مرسدس بنز

ایجاد مرکز نوآوری از اردیبهشت 1400 -Innovation Center این مرکز بابهره گیری از دانش و فناوری های کلاس جهانی و با نیروی انسانی فوق متخصص ، امکانات و تجهیزات، فعالیت خود را از اردیبهشت 1400 آغاز نموده است. ارتقاء فرآیند و روش های خدمات پس از فروش ایجاد رضایتمندی مشتریان با استفاده از سیستم های …

مرکز نوآوری مرسدس بنز ادامه »